Geoffroy de Charney, kommendör för Tempelherreorden i Normandie, bränd på bål tillsammans med Jacques de Molay 1314 efter anklagelser av den franske kungen Filip IV.

Geoffrey de Charney och Jacques de Molay bränns på bål 1314. Bokmåleri i medeltida handskrift.