Genetiskt felslut, typ av argumentationsfel eller felslut där man låter trovärdigheten hos en tes avgöras av vem/vilka som argumenterar för eller mot tesen. Detta är logiskt irrelevant, och således är genetisk argumentation en typ av argumentationsfel som grundar sig på ett irrelevant stödargument; det är ett ignoratio elenchi.

Däremot kan personens trovärdighet vara ifrågasättbar. Ett exempel är fallet Profumoaffären, där Storbritanniens försvarsminister John Profumo förnekade sina kopplingar till sin påstådda älskarinna, som replikerade med "säger han det?" och fäste uppmärksamhet vid det faktum att en person i maktställning som utsätts för anklagelser om otrohet kommer att förneka anklagelsen oavsett dess sanningshalt.[källa behövs] Likaså kan en person som flera gånger dömts för en typ av brott som vid misstanke på nytt förnekar ansvar ses som sannolikt skyldig, vilket t.o.m. vissa domstolar tagit i beaktande vid bedömande av skuld. Detta innebär dock inte att påståendet[förtydliga] är sant, och det måste undersökas på dess eget sannolikhetsvärde eller stödjande bevisning.

Positiva genetiska felslut

redigera

Dessa felslut använder den som förespråkar en tes för att stärka testen.

Negativa genetiska felslut

redigera

Se även

redigera