General Agreement on Tariffs and Trade

multilateralt handelsavtal som reglerar handel med varor över landgränser

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) är ett multilateralt handelsavtal som reglerar handel med varor över landgränser. Avtalet kom till med avsikten att öka internationell handel genom minskade tullavgifter, handelskvoter och andra handelshinder. Avtalet skrevs 1947 i Genève (Schweiz) och kom från och med 1995 att ingå som ett huvudavtal inom Världshandelsorganisationen (WTO).

Allmänna tull- och handelsavtalet
General Agreement on Tariffs and Trade
Typmultilateralt avtal
Innehållreglering av internationell handel
Signerades30 oktober 1947
PlatsGenève, Genèves kanton, Schweiz
Trädde i kraft1 januari 1948

Avtalets huvudfokus är tullar och importkvoter, men ytterligare områden har över tid kommit att inkluderas. Två centrala grundprinciper är principen om mest-gynnad-nation (Most Favored Nation) MFN och principen om National Treatment. MFN-principen innebär att en medlemsstat inte kan ge en annan fördelar (t.ex. i form av sänkta tullar eller förmånliga importkvoter) utan att ge samma fördelar till samtliga medlemsstater. National treatment-principen innebär att när en vara passerat tull och landgräns får den inte behandlas mindre förmånligt än motsvarande inhemska varor genom t.ex. skatter eller avgifter.

GATT var ursprungligen tänkt som ett första steg mot bildandet av en internationell handelsorganisation, Internationall Trade Organization (ITO), men efter att förslaget om bildandet hade röstats ner under Bretton Woodskonferensen kom det istället att bli den permanenta grunden för dagens världshandelsregim.[1]

GATT:s rundorRedigera

Utvecklingen av GATT-avtalet sker under förhandlingsrundor. Just nu pågår den nionde, Doha-rundan, som med start i november 2001 med god marginal är den längsta hittills.[2]

Geneve 1947Redigera

GATT bildas med 23 signatorer, tänkt som en provisorisk övergångsreglering inför ITO:s införande.

Annecy-rundan 1949Redigera

Torquay-rundanRedigera

Genève-rundanRedigera

Dillon-rundanRedigera

Kennedy-rundanRedigera

Tokyo-rundanRedigera

Uruguay-rundanRedigera

WTO bildas.

Doha-rundanRedigera

Böcker om GATTRedigera

  • GATT och företaget – en handbok om världshandelns spelregler, av Peter Kleen, Industriförbundets Förlag, Stockholm, 1991. ISBN 91-7176-166-7
  • GATT, WTO och miljön. Frihandel – den mäktiga hävstången, av Johan Hammarlund, JT:s förlag, Stockholm 1995.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Trebilcock, Michael J. (2011). Understanding trade law. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. sid. 10-11. ISBN 9780857931498 
  2. ^ ”wto.org”. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact4_e.htm. Läst 26 september 2020.