Öppna huvudmenyn

Gay-Lussacs lag menar att när två gaser förenas, har deras volymer ett enkelt förhållande till varandra och till den nybildade föreningens volym. Gay-Lussac upptäckte denna lag 1809.