Gastronomi, av grekiskans gastros, "mage", är läran om sambandet mellan mat och kultur. En gastronomisk person, en gastronom, är en person som är intresserad av mat och är expert på ämnet. Själva intresset ligger alltså inte i att äta maten, utan mer i hur maten är tillagad.

Gastronet Nordic, Nätverket för de gastronomiska akademierna i Norden och deras vänföreningar definierar Gastronomi på följande vis: Matens och måltidens vetenskap, hantverk och konst.