Gammalkyrklighet är ett samlingsbegrepp för de riktningar inom Svenska kyrkan som har sina rötter i äldre luthersk-pietistisk väckelse från 1700- och 1800-talen. Gammalkyrkligheten lägger stor vikt vid luthersk tro och Svenska kyrkans bekännelseskrifter och karaktäriseras av ett strängt fasthållande vid kyrkans ordningar och ämbete, samt den lutherska kallelsetanken. Prästen har en viktig roll i församlingen som förkunnare, själavårdare och lärare.

Ordet "gammalkyrklig" kan även syfta på sådant som har rötter i fornkyrkan.

Viktiga personerRedigera

ÖvrigaRedigera

Nedanstående personer kan, även om deras teologi inte går att beskriva endast med denna term, sägas ha kopplingar till gammalkyrkligheten:

Se ävenRedigera