Galaktiska imperiet (Isaac Asimovs)

fiktivt imperium i Isaac Asimovs Stiftelseserien
(Omdirigerad från Galaktiska imperiet)

Galaktiska imperiet är ett fiktivt framtida rike i den amerikanske författaren Isaac Asimovs robot-, imperie- och stiftelseserier, bestående av noveller och romaner som tillkom från 1940-talet till 1990-talet.

Galaktiska imperiet består av miljoner planeter i hela Vintergatan som har terraformerats, koloniserats och bebos av människor. Imperiets symbol nämns ofta i böckerna, men beskrivs inte mer ingående än att det kallas "rymdskeppet och solen". Huvudstad är Trantor , som är en planet som i sin helhet är bebyggd med stadsbebyggelse.

Imperiet styrs av en kejsare och dennes regering; vetenskapsmannen Hari Seldon är en tid försteminister. Imperiet omfattar när det är som störst alla av människan bebodda planeter, även om somliga av dem i praktiken har ett långtgående självstyre. I berättelsen om Stiftelsen får läsaren följa Imperiets teknologiska och politiska sönderfall.