Gösta Berg-medaljen delas årligen ut av Kungliga Patriotiska Sällskapet. Den utdelas till person som gjort framstående insatser inom de områden som Gösta Berg företrädde, nämligen folklivsforskning, kulturminnesvård och nordeuropeisk arkeologi.

Kungliga Patriotiska Sällskapet lät prägla medaljen över sin dåvarande ordförande Gösta Berg att överlämnas till honom på hans 80-årsdag (1983). Medaljen skulle erinra om Gösta Bergs stora insatser på kulturhistoriens område.

Åtsidan av medaljen bär Gösta Bergs drag i profil. Frånsidan är försedd med inskriptionen ”Kungl. Patriotiska Sällskapets hyllning till en livslång gärning i utforskandet av Sveriges andliga och materiella odlings historia”.

Medaljen är i silver med mottagarens namn ingraverat på dess kant.

Medaljen utdelades första gången 1984. Leo Holmberg utformade medaljen.

Mottagare av Gösta Berg-medaljenRedigera

Kungl. Patriotiska Sällskapets övriga medaljerRedigera

Företag och organisationer kan i Sällskapets namn belöna medarbetare för Uppskattad Arbetsinsats efter 15, 20 och 25 år, alternativt Betydande Gärning för ideellt arbete. Årligen delas ett 10-tal näringslivsmedaljer ut till företagsledare som driver företaget med starkt ägarinflytande. De hedras för att de under lång tid byggt upp en verksamhet som utvecklar svenskt näringsliv och ger arbetstillfällen. Dessutom finns Trädgårdsmedaljen samt Emmerymedaljen för personer inom sjöfart. Den senare instiftades 1781 av svenske konsuln i Dunkerque J F F Emmery.

KällorRedigera

  • Kungliga Patriotiska Sällskapets årsredovisning 1983-2009.
  1. ^ ”Gösta Berg-medaljen”. Kungl. Patriotiska Sällskapet. http://kungligapatriotiskasallskapet.se/gosta-berg-medaljen/. Läst 3 mars 2016. 

Externa länkarRedigera