Öppna huvudmenyn

Görlevstenarna

fornlämning i Kalundborgs kommun (195248)
(Omdirigerad från Görlevstenen)

Görlevstenarna är två runstenar som står inne i Görlevs kyrka, Görlevs socken och Görlevs kommun, numera Kalundborgs kommunSjällands västkust i Danmark.

Den tidiga GörlevstenenRedigera

 
Görlevstenen 1.

Den först återfunna Görlevsstenen är av vikingatida ursprung, daterad till början av 800-talet. Den står i vapenhuset där den blev funnen en majdag 1921 av en murare som skulle bygga en ny trappa. Under vapenhusets dörr fann han en stor sten med "mystiska tecken". Nationalmuseet i Köpenhamn blev uppmärksammat om fyndet och det blev snabbt klart att det var en viktig upptäckt för språkforskare och historiker. Inskriften innehåller nämligen ett komplett runalfabet (futhark) från tidig vikingatid, något som bidrog till förståelsen av uppkomsten av den vikingatida 16-typiga futharken. Runstenens höjd är cirka 220 cm, bredd cirka 75 cm.

InskriftenRedigera

Sida A - första linjen:

þiauþui : risþi : stinþansi : aftuþinkaur

Tjodvi reste denna sten efter Odinkar

Sida A - andra linjen:

fuþarkhniastbmlr : niutualkums

futharkhniastbmlr njut kumlet väl

Sida B - första linjen:

þmkiiissstttiiilll : iaksatarunarit

thmkiiissstttiiilll jag satte runorna rätt

Sida B - andra linjen:

kuniarmutrkrub

Gunne, Armod, Krub

Den senare GörlevstenenRedigera

 
Görlevstenen 2.

Den senare återfunna Görlevstenen hittades 1965 under kyrktornet i Görlev. Stenen dateras till 1000-talet. Till höger om begynnelseraden finns det en serie tecken som varken är runor eller något annat känt alfabet. Stenen är cirka 160 cm hög och 100 cm bred.

InskriftenRedigera

Första linjen:

þurkutru : sati : stin

Thorgot satte sten

Andra linjen:

þinsi : aftir : halftan : faþur : sin

denna efter Halvdan, fader sin

Tredje linjen:

þþþuuu?nnnr

th th th uuu?nnnr

 
Görlevs kyrka där stenarna förvaras

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera