För utspridning av olika typerna av gödningsmedel, se gödsling.

Gödning är uppfödning av djur för slakt, det vill säga att ge slaktdjuret en lämplig fettansamling. Ordet ger en känsla av icke lämplig fettansättning, särskilt i sammansättningarna gödkyckling och gödsvin, men används ändå i ordet gödkalv.

Se ävenRedigera

  • Gödningsmedel – en substans som används för att förbättra jordmånen för odlade växter inom trädgårds- och jordbruk