Gängtejp är ett mycket tunt, ca 10 mm brett teflonband, som används som ersättning för lin vid tätning av gängade förband, exempelvis inom rörmokeri.

Gängtejp

En nackdel med gängtejp är att man inte kan backa vid åtdragningen, om man råkat dra för långt, ty det är osäkert om förbandet förblir tätt. När lin används är det normalt inget problem med tätningen, om man backar något, dock ej alltför mycket.