Gäld

ekonomisk term för skuldbelagd

Gäld är ett juridiskt begrepp som syftar på en förpliktelse att betala en summa pengar. En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan. Skulden kan bestå, inte bara i pengar, utan också i annat, till exempel skulden att ge ut en vara som motparten köpt (säljaren vid ett köp är alltså gäldenär på detta sätt). Beroende på om skulden består i pengar eller i en skyldighet att göra något talar man om penninggäldenär (pengar) eller naturagäldenär (göra något). Den gäldenären har en skuld till kallas borgenär.

Som historisk term syftar "gäld" på de stora penningsummor som vikingar med hot om våld utpressade ur härskare bland annat på Brittiska öarna (se Danagäld). Ett förhistoriskt ord för gäld är gulden.

Se ävenRedigera

KällorRedigera