Frumentius

romersk präst
Frumentius

Frumentius levde under 300-talet och var etiopisk biskop. Han kom från Tyrus i Grekland. Enligt bysantinska författare kom kristendomen till Etiopien när Frumentius och Aedesius kom dit omkring 330. Frumentius blev vigd till biskop i Etiopien 341 av patriarken i Alexandria, Athanasius. Frumentius organiserande av den kristna kyrkan fortsattes av egyptiska munkar, monofysiter, under 400- och 500-talen.


Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926.