Frikyrkorörelse blev ett begrepp när Svenska kyrkan var en statskyrka och andra trossamfund fick laglig rätt att existera, från att tidigare varit förbjudna. Se Konventikelplakatet

Eftersom Sverige ända fram till 2000 hade en statskyrka var samfundslivet bland kristna i Sverige något säreget. Det rådde en uppdelning mellan statskyrka och frikyrka. I andra länder har i allmänhet andra distinktioner gjorts mellan samfunden. Begreppet frikyrka har därför på senare tid återgått till en mer ursprunglig, och mer internationellt gångbar, definition där frikyrka innebär en kyrka i vilken medlemskap endast kan ingås genom medvetet beslut, av "fri vilja".