Öppna huvudmenyn

Frihandelsavtal

överenskommelse om handel utan tullar eller andra hinder
Mercosur är ett exempel på ett frihandelsområde mellan länderna i Latinamerika.

Överenskommelse om handel utan tullar eller andra hinder.

Frihandelsavtal