Frihandelsavtal

överenskommelse om handel utan tullar eller andra hinder

Ett frihandelsavtal är en överenskommelse om handel utan tullar eller andra hinder.

Mercosur är ett exempel på ett frihandelsområde mellan länderna i Latinamerika.

Exempel på frihandelsavtal

redigera