Markaryds folkhögskola är en folkhögskola, grundad 1950 i Markaryd. Skolan har kulturinriktning och har verksamhet även i Bjärnum.

Om folkhögskolan redigera

Markaryds folkhögskola startades år 1950 som en stiftelse med Samfundet för hembygdsvård som huvudman. Mellan 1959 och 2005 var Sveriges Pappersbruksförbund huvudman och från 2005 är Markaryds kommun, Hässleholms kommun, Studieförbundet Vuxenskolan, Företagarna i Kronoberg, Sveriges Pensionärsförbund och ABF intressenter för stiftelsen. Numera finns, förutom folkhögskolan, även Kunskapscentrum Markaryd (Markaryds Gymnasieskola) och Ekebackens konferenscenter AB inom skolområdet.

Folkhögskolan har genom åren haft olika inriktningar. Under 1950-talet var det hembygdens natur och kultur som stod i centrum, under 1970-talet var det socialpolitik och samhällskunskap, under senare delen av 1970-talet tillkom arbetsmiljön. Under många år var Fotbollslinjen ett kännetecken för skolan. I slutet av 1980-talet blev folkhögskolan huvudman för konstutbildningen vid Fria Målarskolan i Halmstad och I början av 1990-talet startades fritidsledarutbildning och Musikteaterskolan i Bjärnum. Höstterminen år 2000 startades en allmän kurs med musikalprofil, kompletterad år 2003 med inriktningen "Ljud och studioteknik" och år 2009 med inriktningen på teater. År 2010 gjordes den allmänna kursen "Show och musikal" om till en specialiserad kurs i stället. I övrigt har man en inriktning på samhällskunskap och demokrati. Antalet elever per år är totalt ca 150 stycken.

Fria Målarskolan redigera

Fria Målarskolan startades i Halmstad i mitten av 1980-talet och erbjuder 2–3-årig högskoleförberedande allsidig kreativ konstnärsutbildning förlagt till ett annex till Örjanskolan.[1]

Musikteaterskolan redigera

Musikteaterskolan i nordskånska Bjärnum utgör en egen stiftelse med ett ursprung sedan 1986. Skolan erbjuder en eftergymnasial utbildning inom sång, teater och dans, med teatersalong, inspelningsstudio med mera.[2] Utbildningen kompletteras med de liknande förberedande kurserna och gymnasiala scenutbildningarna i Markaryd.

Flera välkända kulturpersoner har gått på skolans kulturlinjer, däribland artisterna Shirley Clamp, Miriam Bryant, Niklas Andersson, Anki Albertsson, Peter Johansson, Nina Lundseie och Nina Söderquist.[3]

Referenser redigera

Externa länkar redigera