Free Alongside Ship (FAS) är en Incoterm.

Free Alongside Ship betyder att säljaren kan anses ha levererat när godset finns vid skeppet vid angiven lastningshamn. Detta betyder att köparen därefter får stå för risken och kostnaden vid förlust eller skada. Denna term innebär också att säljaren exportklarerar godset. Denna term kan bara användas vid sjötransporter.

Transportdokumentet övergår när godset är lastat på fartyget.. Transportrisken övergår när godset är vid fartyget färdigt för lastning. Kostnaden för godstransporten övergår när godset är vid fartyget färdigt för lastning.