Fredrikslunds torp i Åkeslund var ett torp i Åkeslund, som låg norr om stadsdelen Olovslund, nära nuvarande Fredrikslundsvägen och Tunnlandsvägens korsning, i stadsdelen Åkeslund i Bromma, väster om Stockholm.

Fredrikslunds torp på karta från 1934

Torpet låg strax norr om Olovslundsskolan, norr om Gustav III:s väg. Fredrikslunds torp var beläget snett emot det stora fornminnesregistrerade flyttblocket Lasse-Maja-stenen (RAÄ 133). Fredrikslunds torp är en nu riven lägenhet, troligen revs torpet då Åkeslundsområdets bebyggelse påbörjades 1939.[1]

Fredrikslunds torp i Åkeslund arrenderades omkring 1890 av förre torparen Fredrik Jansson (född 1833). Han kan ha varit den som givit namn åt torpet.[1] Fredrikslundstorpet låg under Åkeshov. Helt nära Fredrikslunds torp i Åkeslund ligger också Åkerslund i Åkeslund, som byggdes 1860, och låg där till sent 1920- eller tidigt 1930-tal. Några hundra meter därifrån, men inom stadsdelen Olovslund, ligger Olovslunds torp, som är välbevarat och har fått ge namn åt den stadsdelen.

Lasse-Maja-stenen är ett flyttblock, som är beläget på svagt sluttande storblockig morän nedanför en bergrygg. Enligt sägnen ska stortjuven Lasse-Maja ha haft ett gömställe och tjuvgömma under blocket. Platsen är vid Fredrikslundsvägen norr om kvarteret Pyndaren. Flyttblocket är 6×4,5 meter och 2 meter högt.[2] Lasse-Maja lär ha gömt sig i en grotta under stenen vid någon stöldrunda i början av 1800-talet.[3]

Fredrikslunds torp i Åkeslund är markerat på en ångbåtskarta 1886–1897, topografiska kartan 1907 samt på karta från 1917–1920.[3] Troligen revs torpet, då Åkeslundsområdet började bebyggas. Bebyggelsen med trevånings smalhus inom Åkeslund påbörjades 1939. Det är tveksamt, om det är ett "riktigt" torp. I närheten hade renhållningsfirman Frans Krig sin soptipp fram till 1930-talet. Husförhörsprotokoll 1889–1893 nämner före detta torparen Fredrik Jansson med familj. År 1905 bodde Fredrik Jansson fortfarande i stugan. Frans Krig hade flyttat till Dragontorpet Abrahamsberg 1885, och han hade påbörjat sin verksamhet med sophämtning i Bromma. Denna affärsrörelse övertogs av sonen Sixten Krig. Sonen Sixten Krig övertog Abrahamsberg dragontorp 1916 när fadern Frans Krig flyttade till Ulvsunda. Vid den nuvarande korsningen av Tunnlandsvägen och Fredrikslundsvägen i Åkeslund låg soptippen.

KällorRedigera

  1. ^ [a b] Stahre, Nils-Gustaf; Fogelström, Per Anders & Ferenius, Jonas & Lundqvist, Gunnar (1992) [1982]. Stockholms gatunamn. Monografier utgivna av Stockholms stad (2:a upplagan). Stockholm: Kommittén för Stockholmsforskning. sid. 608. Libris länk. ISBN 91-7031-042-4 
  2. ^ Ringstedt, Nils; Hyenstrand Åke, Svanberg Jan (2008). Bromma före historien. Bromma hembygdsförenings skrift ; 2. Stockholm: Instant Book. sid. 191. Libris länk. ISBN 9789185671243 
  3. ^ [a b] Ringstedt, Nils (2010). Torpen i Bromma: historik, lägen och lämningar. Bromma hembygdsförenings skrift ; 3. Stockholm: Instant book. sid. 61–62. Libris länk. ISBN 978-91-85671-70-0