Frederik Christian Kiærskou

dansk konstnär
F.C. Kiærskou ett par år före sin död

Frederik Christian Kiærskou, vid dopet var namnet Kiærsckou född 26 mars 1805 i Köpenhamn, död 5 juni 1891 i Köpenhamn, var en dansk konstnär.

Han var son till kopisten i Politiretten Jacob Kiærskou och Susanne Dorothea Lind samt från 1927 gift med Ida Gindrup.

Kiærskou blev föräldralös när han var nio år gammal och placerades då i Det Kongelige Vajsenhus skola. Efter sin konfirmation fick möjlighet att studera vid Danska konstakademien i Köpenhamn där han studerade för Christoffer Wilhelm Eckersberg, samtidigt studerade han dekorationsmåleri för landskapsmålaren Jens Peter Møller.

Han vistades i Sverige 1835 och 1845 samt 1849 och följande år, då han för bröderna Albert och Filip Bonniers räkning målade av sevärda platser i Sverige. Målningarna litograferades sedan av Alexander Nay och utgavs häftesvis 1850-1856 i verket Sverige framstäldt i taflor. Bokverket blev en betydande bokhandelsframgång för bröderna Bonniers och upptog även någon enstaka bild av svenska konstnärer, bland annat medverkade Joseph Magnus Stäck. Kiærskou valdes in som medlem i Svenska konstakademin 1845. är representerad vid bland annat Nationalmuseum[1] i Stockholm.

Tryckta källorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Nationalmuseum