Freden i Apameia år 188 f.Kr. var ett fredsfördrag mellan den romerska republiken och Antiochos III den stores seleukider. Fred slöts sedan romarna segrat i slaget vid Termopyle och i slaget vid Magnesia. Freden blev undertecknad i Apameia i Frygien. Som ett resultat av denna fred kom Rom att genom sina allierade Pergamon och Rhodos att indirekt utöva den politiska kontrollen över den östra delen av Medelhavet

I freden blev Antiochos den store tvungen att:

Utöver dessa villkor blev Antiochos III även tvungen att utlämna en gisslan om 20 personer till Rom där även hans son den blivande Antiochos IV ingick.

Se även redigera