En frälsebonde var i Sverige en bonde som brukade ett frälsehemman, det vill säga en bonde som arrenderade en gård ägd av någon inom adeln.[förtydliga] Arrendet kunde betalas med avrad. Till skillnad från skatte- och kronobönder saknade frälsebönder rösträtt till riksdagen.

Källor redigera

Behre, Göran; Larsson Lars-Olof, Österberg Eva (2001). Sveriges historia 1521-1809: stormaktsdröm och småstatsrealitet (2., [rev.] uppl.). Stockholm: Liber. Libris 8354391. ISBN 91-47-05069-1 (korr.) (inb.)