Foxdale (detta engelska namn har sitt ursprung i det manniska namnet Forsdal som i sin tur kommer ifrån fornnordiskan, med en betydelse som liknar dagens svenska) är en liten gruvort på Isle of Man. Den tillhör församlingen Patrick och ligger i närheten av St John's. Orten är delad i två delar, övre och nedre Foxdale. Gruvbrytningen ledde till att stora delar av området runt orten blev förgiftade av tungmetaller och växtligheten dog.

Övre Foxdale.

Se även Redigera

Källor Redigera

Fritt översatt ifrån engelska Wikipedia.