Fotomotstånd eller LDR (Light Dependent Resistor) är en passiv elektronisk komponent med en resistans som beror på ljusintensitet. Fotoresistorer är tillverkad av ett halvledarmaterial som kadmiumsulfid. Ljus exciterar elektroner till ledningsbandet och konduktiviteten tilltar med ökande ljusintensitet. Ett fotomotstånd kan fungera som ljusdetektor.

LDR07 Light-dependent CdS photoresistor.jpg
Fotoresistor.svg

Se ävenRedigera