Fort William var Ostindiska kompaniets centralbefästning i Indien. Den uppfördes i Govindpore nära Calcutta1700-talet.

Fort William.