Grant Hall, symbolen för Fort Leavenworth.

Fort Leavenworth är en anläggning tillhörande USA:s armé i Leavenworth County, Kansas strax norr om staden Leavenworth i den nordöstra delen av delstaten.

På Fort Leavenworth finns det enda federala militärfängelset, United States Disciplinary Barracks (USDB). "Fort Leavenworth" eller enbart "Leavenworth" används ofta som en metonym för militärfängelset.