Ångslupen David (fd Forsvik) byggdes 1867 vid verkstadsföretaget Lindahl & Runer i Gävle. Den fick då namnet David efter en av sina konstruktörer, David Runer.

Ångslupen har kvar sin ursprungliga ångmaskin. Effekt 5 ind hk.

Passagerarkapacitet är idag 12 passagerare. Enligt Norrlandsposten tog slupen midsommar-afton 1867 ombord 32 passagerare per tur. [1][2][3] Enligt notering i Motala Verkstads förteckning över levererade produkter levererades båten till ”Linköpings Bolaget”.

Fartygsdata Vid leverans från varv Idag
Längd öa 9,50 meter 9,50 meter
Bredd 2,00 meter 2,00 meter
Djupgående - -
Brt/Nrt - -

Historik redigera

 • 1874 Strömsbergs Bruk i Uppland köpte ångslupen från Gävle. Ägare var familjen Greve Baltzar Julius von Platen, son till Göta Kanal byggaren Baltzar von Platen. En ångbåtsled möjliggjordes i Tämnarån genom muddringar och broombyggnader. Stensatta kajer hade anlagts och lyftkranar inköpts. Ångbåtsleden var 11 kilometer mellan Strömsberg och kajen vid Fors gods. Där järnvägen korsar Tämnarån anlades ett stickspår till en kajanläggning för lossning av malmvagnar från Dannemora gruva. Då slupen kommit till Strömsberg sjösattes hon och fick namnet Strömsberg. Ångslupen bogserade pråmar med järnmalm från Skämsta till Strömsberg samt pråmar med göt från Strömsberg till Fors gods.
 • 1885 En ny ångslup Strömsberg 2 köptes in, varför den gamla Strömsberg togs upp och drogs med en ankarvagn de 30 kilometrarna till sjön Tämnaren. Hon döptes då om till Temnaren. Uppgiften blev nu att från stränderna runt sjön bogsera timmer till åmynningen för vidare flottning till sågen i Ullfors som också kommit att tillhöra Strömsbergsverken[4].
 • 1930 En ny båt, Valfisken, med tändkulemotor köptes in. Slupen Temnaren lades upp som reservbåt.
 • 1948 Timmerbogseringen på sjön Tämnaren upphörde. Såväl Tämnaren som Valfisken lades upp i sitt båthus.
 • 1953 Sjön Tämnarens vattennivå sänktes med 0,44 meter. Båthuset hamnade då en bit från sjön. De båda båtarna blev kvar i båthuset.
 • 1973 Båthuset hade delvis rasat samman. Endast slupen Temnaren fanns kvar. Kjell Lundborg i Kvarnsveden, Dalarna köpte slupen för 3 000 kr. Den transporterades landvägen till Norsbro sågverk vid Leksand. Renovering påbörjades. Skrovet blästrades och målades, tuberna i pannan byttes ut. Vid provtur i samband med besiktning av pannan brast en koppling i drivaxeln, maskinen rusade och säkerhetsventilen skadades. Slupen blev inte godkänd att användas.
 • 1974 Slupen köptes av Göran Ekblad i Mölndal för 20 000 kr. Den transporterades till Ringön vid Göteborg. Renovering fortsatte.
 • 1975 Efter ca 1 000 arbetstimmar kunde slupen sättas i trafik på sjön Sävelången vid Alingsås.
 • 1978 Göran Ekblad med familj flyttade till Beateberg. Slupen lades i sjön Viken och användes där.
 • 1980 Slupen lades upp på land.
 • 1997 Slupen deponerades till Föreningen Forsviks Varv i Forsvik. Den renoverades för att kunna användas för passagerartrafik på Göta kanal. Den döptes om till Forsvik.
 • 2009 April. Sedan det mesta av slupens trädetaljer bytts ut sjösattes slupen. 2009 Sommaren. Slupen får tillfälligt uppträda under namnet Baltzar i den tredje Göta kanalfilmen Kanalkungens hemlighet.
 • 2016 Antens Kommunikationsmuseum köper slupen Forsvik och döps om till David.

Referenser redigera

 1. ^ http://www.skargardsbatar.se skargardsbatar.se
 2. ^ Motala Verkstads förteckningar över levererade fartyg i landsarkivet i Vadstena
 3. ^ http://www.faktaomfartyg.se faktaomfartyg.se
 4. ^ http://kanaler.arnholm.nu/tamnarens.shtml