Forskningsparken stasjon är en tunnelbanestation i Oslo.

Forskningsparken stasjon

Stationen ligger mellan Universitetet i Oslo och Ullevål Stadion och öppnades 22 augusti 1999. Den är närmaste station till den övre delen av universitetets campusBlindern. Den övertog efter Vestgrensa stasjon som låg något närmare Ullevål. Alldeles under stationen ligger en hållplats för spårvagnslinjerna 17 och 18 mot Rikshospitalet.

Stationen har fått namn efter den närliggande Forskningsparken.