Inom mängdteorin är forcing en metod för att konstruera universa för mängdteorin i syfte att visa att vissa mängdteoretiska påståenden är oavgörbara, det vill säga varken kan bevisas eller motbevisas utifrån mängdteorins axiom.[1]

Metoden utvecklades av Paul Cohen för att konstruera ett universum där och därigenom visa att kontinuumhypotesen inte kan bevisas i ZFC. Den introducerades i matematisk bevisning för att visa att kontinuumhypotesen och Urvalsaxiomet är fristående från Zermelo–Fraenkels mängdteori.[1]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ [a b] ”Forcing method” (på engelska). Encyclopedia of Mathematics. https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Forcing_method. Läst 4 oktober 2016.