Öppna huvudmenyn

Force play i baseboll är en situation där en löpare måste lämna sin bas därför att slagmannen skall till första bas och högst en spelare får stå vid varje bas. Detta blir en kedjereaktion om det exempelvis står en löpare på både första och andra bas, dessa måste då springa mot andra respektive tredje bas.