Folkunionen, Volksunie (VU) var ett belgiskt mittenparti, bildat av flamländska nationalister med bakgrund i Kristna Flamländska Folkunionen.

Partiet var ursprungligen framgångsrikt och erövrade 1961 fem mandat i Representanthuset och två i senaten. I senare val fortsatte dess väljarstöd att växa och i valet 1978 fick man 11 % av rösterna och 21 parlamentariker.

Under 1970-talet beslutade VU dock att överge sin nationalistiska kurs och i stället acceptera den federalistiska uppdelningen av Belgien. Man gick med i koalitionsregeringen under Leo Tindemans.

Detta fick partiets nationalistiska högerflygel att lämna partiet och bilda Vlaams Blok, vars väljarstöd i valet 1991 blev större än VU:s. VU fortsatte sin kräftgång och erövrade i valet 1999 bara 5,6 % av rösterna. 2001 kunde partiet inte hålla ihop längre utan delades i Ny-Flamländska Alliansen (separatister) och Spirit (federalister).