En folksjukdom är en sjukdom som drabbar stora delar av befolkningen i ett visst land.

Folksjukdomar i SverigeRedigera

År 1988 inrättades på statsministern Ingvar Carlssons initiativ den så kallade Folkhälsogruppen som gav följande definition på begreppet folksjukdom:[1]

Hälsoproblem bör betraktas som folksjukdomar/folkhälsoproblem beroende på hur vanliga de är, deras allvarlighetsgrad, om de ökar eller minskar och hur de fördelar sig i befolkningen. Konsekvenserna för individer och samhälle och möjligheter att göra något åt problemen måste också vägas in.[1]

På 1800-talet och första halvan av 1900-talet var folksjukdomarna främst svåra infektioner som tuberkulos.[2]

Folkhälsomyndigheten anger följande exempel på folksjukdomar i Sverige på 2000-talet:[2]

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b] ”Ljuset på dolda folksjukdomar”. Riksförbundet Hjärtlung. januari 2017. sid. 18. https://www.hjart-lung.se/globalassets/riksforbundet-dokument/vara-projekt/rapport-ljusetpa.pdf. Läst 6 december 2022. ”Folkhälsogruppen definierade begreppet folksjukdom enligt följande: ”Hälsoproblem bör betraktas som folksjukdom/folkhälsoproblem beroende på hur vanliga de är, deras allvarlighetsgrad, om de ökar eller minskar och hur de fördelar sig i befolkningen. Konsekvenserna för individer och samhälle och möjligheter att göra något åt problemen måste också vägas in.” 
  2. ^ [a b] ”Vad är en folksjukdom?”. Folkhälsomyndigheten. 11 oktober 2021. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/folksjukdomar/. Läst 6 december 2022.