Jöns Folke Hedblom, född 26 april 1908 i Gävle, död 30 oktober 2002 i Uppsala, professor. Ortnamns- och dialektforskare och chef för Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Var inspektor för Gästrike-Hälsinge nation i Uppsala 1970–74.

BibliografiRedigera

  • Gästriklands äldre bebyggelsenamn, 1958.
Företrädare:
John Axel Nannfeldt
Inspektor vid Gästrike-Hälsinge nation
1970–1974
Efterträdare:
Lars Bäcklund