Folke Andersson eller Folke Anderson kan syfta på någon av följande personer: