Flygfältet är ett bostadsområde i Norrtälje, söder om Norrtälje sportcentrums fotbollsplaner. Det var en gång i tiden ett flygfält, men är numera ett bostadsområde med ett stort antal våningshus av tegel.

Görla är ett närliggande bostadsområde alldeles intill E18. Görla industriområde ligger bredvid detta område.