Flankeringstorn är ur en medeltida försvarsmur utskjutande torn vars funktion är att tillåta försvararen att angripa den mot muren anfallande styrkan även från sidorna, till skillnad från endast från muren. Tornen är oftast inte slutna utan öppna in mot muren och i vissa fall sträcker de sig högre än densamma. Ett exempel på flankeringstorn i Sverige finns i Visby ringmur.

Visby ringmur
Flankeringstorn, Château le Coucy.

Se ävenRedigera