Flöts, ett bergartslager, som genom sin olikartade beskaffenhet och sammansättning tydligt skiljer sig från det närmast över- och underliggande, med detsamma parallella lagret och vilket utgörs av något i tekniskt avseende nyttigt eller användbart ämne.

Brytning i stenkolsflöts i Sveagruvan i Svalbard, 1920
Stenkolsflöts i Witten, Tyskland.

Allmännast nyttjas benämningen i fråga om stenkolslager (stenkolsflöts), mindre allmänt om malm- eller kalklager. Benämningen stenkolsflöts omfattar ofta även de jämte stenkolen (över eller under desamma, eller växlande med dem) förekommande lagren av svart skiffer, vilka samtidigt bryts vid gruvarbetet.

Se även redigera

Källor redigera