Fjodor är ett mansnamn. Det är den ryska varianten av Teodor. Det ursprungliga grekiska Θεόδωρος skrevs på äldre ryska Ѳеодоръ, men när kyrilliska bokstaven Ѳ (th, av grekiska theta, avskaffades genom ryska stavningsreformen 1917) smälte samman med Ф (f, av grekiska fi), uppstod dagens form Фёдор.

Bland kända personer med namnet finns: