AP-fonderna

svenska allmänna pensionsfonder
(Omdirigerad från Fjärde AP-fonden)

AP-fonderna är allmänna pensionsfonder som funnits i Sverige sedan 1960-talet. De har ändrat karaktär, numrering och inriktning genom åren. De fem viktigaste AP-fonderna idag (Första, Andra, Tredje, Fjärde och Sjätte) är så kallade buffertfonder, och ingår som en mindre del av inkomstpensionssystemets tillgångar. Sjunde AP-fonden förvaltar det fonderade kapitalet i premiepensionssystemet.

AP-fonderna har till uppgift dels att utjämna svängningarna mellan pensionsavgifter och pensioner och dels att bidra med avkastning till pensionssystemet på längre sikt. Från och med 2009 och cirka 25 år framöver kommer utbetalade pensioner att överstiga inbetalade avgifter. Under större delen av tiden kommer en "normal" avkastning att täcka underskottet.

Första AP-fondenRedigera

Första AP-fonden, med säte i Stockholm, placerar sina tillgångar i aktier, obligationer, valuta och alternativa investeringar över hela världen. Vid utgången av 2017 uppgick Ap1s fondkapital till 333 miljarder kronor.[1][2]

Andra AP-fondenRedigera

Även andra AP-fonden, som har sitt huvudkontor i Göteborg, har rätt att placera i princip alla tillgängliga tillgångsslag och saknar geografiska begränsningar. AP2s fondkapital uppgick 2017 till 345,9 miljarder kronor.[3][4]

Tredje AP-fondenRedigera

Tredje AP-fonden, med säte i Stockholm, har precis som Första och Andra möjligheten att investera globalt och inom olika tillgångsslag. Tredje AP-fondens fondkapital uppgick per sista december 2017 till 345,2 miljarder kronor.[5][6]

Fonden är en av medlemmarna, benämnda Partners, i Handelshögskolan i Stockholms partnerprogram för institutioner som bidrar finansiellt till högskolan och nära samarbetar med den vad gäller forskning och utbildning.[7]

Fjärde AP-fondenRedigera

Fjärde AP-fonden, med kontor i Stockholm, är den sista av de så kallade buffertfonderna. Vid årets slut 2017 uppgick Fjärde AP-fondens fondkapital till 356,6 miljarder kronor.[8]

Sjätte AP-fondenRedigera

Sjätte AP-fonden, som finns i Göteborg, investerar i onoterade bolag. Enligt lagen om sjätte AP-fonden ska fondmedlen placeras "så att kraven på långsiktigt hög avkastning och tillfredsställande riskspridning tillgodoses." Detta görs genom en strategi som innebär ett tydligt fokus på mognare företag, där fonden haft en hög avkastning historiskt sett. Detta gäller investeringar både genom fonder och direkt i företag.[9] AP6:s fondkapital var 23,6 miljarder kronor vid utgången av 2014.[10]

Sjunde AP-fondenRedigera

Huvudartikel: Sjunde AP-fonden

Sjunde AP-fonden, som är baserad i Stockholm, är det statliga alternativet i premiepensionssystemet vilket betyder att fondens tillgångar kommer från sparare som avstått från att välja fonder. I den rollen fungerar fonden på samma sätt som ett fondbolag som förvaltar värdepappersfonder.[11]

HistorikRedigera

 • 1960 inrättades allmänna pensionsfonden med tre underliggande fondstyrelser: första, andra och tredje fondstyrelsen. Endast placeringar i räntebärande papper är tillåtet.[12]
 • 1974 inrättas fjärde fondstyrelsen (som får placera i aktier).
 • 1988 inrättas femte fondstyrelsen (som får placera i aktier).
 • 1996 inrättas sjätte fondstyrelsen som har hand om medel från löntagarfonderna. Fondstyrelsen får placera i aktier.
 • 2001 de fem första fondstyrelserna ombildas till fyra AP-fonder (Första, Andra, Tredje och Fjärde) med nya mandat och uppgifter i det nya inkomstpensionssystemet. Sjätte fondstyrelsen ombildas till Sjätte AP-fonden. Sjunde AP-fonden bildas med uppgifter inom premiepensionssystemet.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 26 april 2012. https://web.archive.org/web/20120426090301/http://www.ap1.se/sv/Om-AP1/. Läst 20 maj 2012.  Om Första AP-fonden
 2. ^ [1] Pressmeddelande fondkapital Ap1 2017
 3. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 17 juli 2012. https://web.archive.org/web/20120717000425/http://www.ap2.se/sv/forvaltningen/. Läst 20 maj 2012.  Om Andra AP-fonden
 4. ^ [2] Pressmeddelande fondkapital Ap2 2017
 5. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 14 april 2012. https://web.archive.org/web/20120414220013/http://www.ap3.se/om_ap3/Sidor/OmAP3.aspx. Läst 20 maj 2012.  Om Tredje AP-fonden
 6. ^ [3] Pressmeddelande fondkapital Ap3 2017
 7. ^ ”www.hhs.se - Näringsliv & samhälle, Handelshögskolans Partnerföretag”. Arkiverad från originalet den 14 juli 2014. https://web.archive.org/web/20140714223438/http://www.hhs.se/se/BusinessAndSociety/Partnerprogrammet/Pages/Partnerf%C3%B6retag.aspx. Läst 28 juli 2014. 
 8. ^ [4] Pressmeddelande fondkapital
 9. ^ [5] Arkiverad 30 april 2012 hämtat från the Wayback Machine. Om Sjätte AP-fonden
 10. ^ [6] Arkiverad 27 maj 2012 hämtat från the Wayback Machine. Sjätte AP-fonden - Finansiella rapporter
 11. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 25 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120525174004/http://www.ap7.se/sv/Om-AP7/Var-uppgift/. Läst 20 maj 2012.  Sjunde AP-fonden - Vår uppgift
 12. ^ AP-fondernas historia Arkiverad 13 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine. Första AP-fondens webbplats

WebbkällorRedigera

Externa länkarRedigera