AP-fonderna

svenska allmänna pensionsfonder

AP-fonderna är allmänna pensionsfonder som funnits i Sverige sedan 1960-talet. De har ändrat karaktär, numrering och inriktning genom åren. De fem viktigaste AP-fonderna idag (Första, Andra, Tredje, Fjärde och Sjätte) är så kallade buffertfonder, och ingår som en mindre del av inkomstpensionssystemets tillgångar. Sjunde AP-fonden förvaltar det fonderade kapitalet i premiepensionssystemet.

AP-fonderna har till uppgift dels att utjämna svängningarna mellan pensionsavgifter och pensioner och dels att bidra med avkastning till pensionssystemet på längre sikt. Från och med 2009 och cirka 25 år framöver kommer utbetalade pensioner att överstiga inbetalade avgifter. Under större delen av tiden kommer en "normal" avkastning att täcka underskottet.

Vid utgången av december 2020 förvaltade AP-fonderna tillsammans 1652 miljarder kronor.[1]

Första AP-fonden Redigera

Första AP-fonden, med säte i Stockholm, placerar sina tillgångar i aktier, obligationer, valuta och alternativa investeringar över hela världen.[2] Första AP-fondens fondkapital uppgick per den sista december 2020 till 392,6 miljarder kronor.[3]

Andra AP-fonden Redigera

Även andra AP-fonden, som har sitt huvudkontor i Göteborg, har rätt att placera i princip alla tillgängliga tillgångsslag och saknar geografiska begränsningar.[4] Andra AP-fondens fondkapital uppgick per den sista december 2020 till 386,2 miljarder kronor.[5]

Tredje AP-fonden Redigera

Tredje AP-fonden, med säte i Stockholm, har precis som Första och Andra möjligheten att investera globalt och inom olika tillgångsslag.[6] Tredje AP-fondens fondkapital uppgick per den sista december 2020 till 423,0 miljarder kronor.[7]

Fonden är en av medlemmarna, benämnda Partners, i Handelshögskolan i Stockholms partnerprogram för institutioner som bidrar finansiellt till högskolan och nära samarbetar med den vad gäller forskning och utbildning.[8]

Fjärde AP-fonden Redigera

Fjärde AP-fonden, med kontor i Stockholm, är den sista av de så kallade buffertfonderna. Denna inrättades 1974 och var den första pensionsfonden som fick investera i aktier på aktiemarknaden. Därmed blev många svenska löntagare i praktiken aktieägare med ett intresse för finansmarknadens utveckling, men utan privat innehav.[9] Fjärde AP-fondens fondkapital uppgick per den sista december 2020 till 449,4 miljarder kronor.[10]

Sjätte AP-fonden Redigera

Sjätte AP-fonden, som finns i Göteborg, investerar i onoterade bolag. Enligt lagen om sjätte AP-fonden ska fondmedlen placeras "så att kraven på långsiktigt hög avkastning och tillfredsställande riskspridning tillgodoses." Detta görs genom en strategi som innebär ett tydligt fokus på mognare företag, där fonden haft en hög avkastning historiskt sett. Detta gäller investeringar både genom fonder och direkt i företag.[11] Sjätte AP-fondens fondkapital uppgick per den sista december 2020 till 45,2 miljarder kronor.[12]

Sjunde AP-fonden Redigera

Huvudartikel: Sjunde AP-fonden

Sjunde AP-fonden, som är baserad i Stockholm, är det statliga alternativet i premiepensionssystemet vilket betyder att fondens tillgångar kommer från sparare som avstått från att välja fonder. I den rollen fungerar fonden på samma sätt som ett fondbolag som förvaltar värdepappersfonder.[13] Sjunde AP-fondens fondkapital uppgick per den sista december 2020 till 722,5 miljarder kronor.[14]

Historik Redigera

 • 1960 inrättades allmänna pensionsfonden med tre underliggande fondstyrelser: första, andra och tredje fondstyrelsen.Anledningen till bildandet var att man insåg att de stora årskullarna födda på 40-talet skulle bli en mycket hög belastning på ATP systemet. Därför tog man höjd för denna mängd av pensionärer genom lite högre avgifter än vad som var nödvändigt vid starten. Så själva grundsyftet med dessa AP-fonder var väldigt förutseende. Endast placeringar i räntebärande papper är tillåtet.[15]
 • 1974 inrättas fjärde fondstyrelsen (som får placera i aktier).
 • 1988 inrättas femte fondstyrelsen (som får placera i aktier).
 • 1996 inrättas sjätte fondstyrelsen som har hand om medel från löntagarfonderna. Fondstyrelsen får placera i aktier.
 • 2001 de fem första fondstyrelserna ombildas till fyra AP-fonder (Första, Andra, Tredje och Fjärde) med nya mandat och uppgifter i det nya inkomstpensionssystemet. Sjätte fondstyrelsen ombildas till Sjätte AP-fonden. Sjunde AP-fonden bildas med uppgifter inom premiepensionssystemet.

Se även Redigera

Referenser Redigera

Noter Redigera

 1. ^ ”Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondens samlade resultat 2020 uppgick till 124 miljarder kronor”. AP1. 25 februari 2021. https://www.ap1.se/nyheter/forsta-andra-tredje-och-fjarde-ap-fondens-samlade-resultat-2020-uppgick-till-124-miljarder-kronor/. Läst 2 mars 2021. 
 2. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 26 april 2012. https://web.archive.org/web/20120426090301/http://www.ap1.se/sv/Om-AP1/. Läst 20 maj 2012.  Om Första AP-fonden
 3. ^ ”Första AP-fonden redovisar en avkastning på 9,7 procent och sänkte koldioxidavtrycket och kostnaderna kraftigt under 2020”. AP1. 25 februari 2021. https://www.ap1.se/nyheter/forsta-ap-fonden-redovisar-en-avkastning-pa-97-procent-och-sankte-koldioxidavtrycket-och-kostnaderna-kraftigt-under-2020/. Läst 1 mars 2021. 
 4. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 17 juli 2012. https://web.archive.org/web/20120717000425/http://www.ap2.se/sv/forvaltningen/. Läst 20 maj 2012.  Om Andra AP-fonden
 5. ^ ”Andra AP-fonden – en stark avslutning på året som präglats av fokus för att anpassa portföljen till Parisavtalet - Andra AP-fonden”. www.ap2.se. Arkiverad från originalet den 26 februari 2021. https://web.archive.org/web/20210226121700/https://www.ap2.se/sv/nyheter-rapporter/pressreleaser/2021/andra-ap-fonden-en-stark-avslutning-pa-aret-som-praglats-av-fokus-for-att-anpassa-portfoljen-till-parisavtalet/. Läst 2 mars 2021. 
 6. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 14 april 2012. https://web.archive.org/web/20120414220013/http://www.ap3.se/om_ap3/Sidor/OmAP3.aspx. Läst 20 maj 2012.  Om Tredje AP-fonden
 7. ^ ”AP3 – Starkt resultat under ett utmanande år”. Tredje AP-fonden. https://www.ap3.se/ap3-starkt-resultat-under-ett-utmanande-ar/. Läst 2 mars 2021. 
 8. ^ ”www.hhs.se - Näringsliv & samhälle, Handelshögskolans Partnerföretag”. Arkiverad från originalet den 14 juli 2014. https://web.archive.org/web/20140714223438/http://www.hhs.se/se/BusinessAndSociety/Partnerprogrammet/Pages/Partnerf%C3%B6retag.aspx. Läst 28 juli 2014. 
 9. ^ Petersson, Tom (2016). ”Det privata aktieägandet i Sverige”. i Mats Larsson. Stockholmsbörsen på en förändrad finansmarknad. Falun: Dialogos Förlag. sid. 269. ISBN 978-91-7504-303-6 
 10. ^ ”AP4 redovisar god avkastning 2020 - Fjärde AP-fonden”. www.ap4.se. https://www.ap4.se/sv/2021/2/ap4-redovisar-god-avkastning-2020. Läst 2 mars 2021. 
 11. ^ [1] Arkiverad 30 april 2012 hämtat från the Wayback Machine. Om Sjätte AP-fonden
 12. ^ ”Årsredovisning 2020 Sjätte AP-fonden”. https://www.ap6.se/wp-content/uploads/2021/02/AP6_AR_2020.pdf. Läst 2 mars 2021. 
 13. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 25 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120525174004/http://www.ap7.se/sv/Om-AP7/Var-uppgift/. Läst 20 maj 2012.  Sjunde AP-fonden - Vår uppgift
 14. ^ ”Årsredovisning 2020 Sjunde AP-fonden”. https://www.ap7.se/app/uploads/2021/02/ap7-rsredovisning-2020.pdf. Läst 2 mars 2021. 
 15. ^ AP-fondernas historia Arkiverad 13 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine. Första AP-fondens webbplats

Webbkällor Redigera

Externa länkar Redigera