Finlandssvenska Nationen förkortat FSN grundades 1994 för att främja finlandssvenska studenters samvaro samt införa finlandssvensk studentkultur vid Umeå universitet. FSN skiljer sig från de andra nationerna vid universitetet genom att nationen i sina stadgar bestämt att minst hälften av medlemmarna måste ha finlandssvenskt ursprung.

Finlandssvenska Nationen anordnar varje år dels sin årsfest i april samt en sittning för att fira Självständighetsdagen den 6 december. Nationen försöker även att delta i firandet av Pampas nationaldag samt i Brännbollsyran. Till detta ordnar nationen andra sittningar, fester, spelkvällar, utflykter och resor för sina medlemmar.

FSN samarbetar med Vasa nation i Helsingfors, Österbottniska nationen i Åbo och Ångermanlands nation. Man har även ett samarbete med Umeå Finlandssvenskar och Finsksvensk ungdom samt studentföreningen Brobyggarna rf i Vasa.