Finlands svenska socialdemokrater

partidistrikt av Finlands socialdemokratiska parti

Finlands svenska socialdemokrater (FSD, till 1997 Finlands svenska arbetarförbund) är ett av Finlands socialdemokratiska partis 15 partidistrikt och är centralorganisation för de 65 (2009) lokala svenska socialdemokratiska partiavdelningarna.

Sammanslutningen grundades 1899 och är Finlands äldsta fortfarande verksamma politiska sammanslutning. Då det under 1900-talets första år visade sig omöjligt att få myndigheternas stadfästelse på nya arbetarföreningsstadgar, anslöt sig många rent finska föreningar till det svenska förbundet, men utträdde åter 1905, då friare förhållanden grydde. Dess organ Arbetarbladet har tidvis intagit en öppet kritisk inställning till partiet. Speciellt var detta fallet under perioden 1944–1947, då Finlands svenska socialdemokrater stod i spetsen för den socialdemokratiska partioppositionen.

Finlands svenska socialdemokrater hade 2009 omkring 2 400 medlemmar. Bland dess ledare märks Karl H. Wiik, Axel Åhlström, Karl-August Fagerholm och Lars Lindeman.

OrdförandeRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera