Fingerade personuppgifter har som syfte att i vissa speciella situationer bereda förföljda och hotade personer skydd genom att ge dem rätt att använda andra uppgifter om sig själva än de verkliga, i Sverige enligt lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter.[1]

Medgivande att använda fingerade personuppgifter får inte lämnas om personen kan beredas tillräckligt skydd genom kvarskrivning enligt 16 § svenska folkbokföringslagen (1991:481) eller på annat sätt.[2] Ett medgivande att använda fingerade personuppgifter får även ges åt en familjemedlem om personerna varaktigt bor tillsammans.

Beslutet fattas av Polismyndigheten och kan överklagas till Stockholms tingsrätt.[3]

Om ett medgivande att använda fingerade personuppgifter har upphört att gälla ska Polismyndigheten underrätta Skatteverket, som skyndsamt ska se till att de fingerade uppgifterna inte längre används inom folkbokföringen.[4]

KällorRedigera

  1. ^ https://lagen.nu/1991:483
  2. ^ https://lagen.nu/1991:481#P16
  3. ^ https://lagen.nu/1991:483#P2
  4. ^ https://lagen.nu/1991:483#P9