Filmkonsulent

tjänsteman med ansvar för fördelning av ekonomiska bidrag inom produktion eller distribution av film

Filmkonsulent kallas en tjänsteman med ansvar för fördelning av ekonomiska bidrag inom produktion eller distribution av film. I Sverige återfinns filmkonsulenter typiskt vid Svenska filminstitutet och andra regionala organisationer för stöd till filmproduktion såsom Film i Väst, Filmpool Nord, Film i Skåne och Film i Öst.