En filhanterare är ett datorprogram avsett att förenkla arbetandet med filer och brukar åtminstone klara av att flytta, kopiera och radera filer.

Filhanteraren Filemaster med tvåpanelsvy.

Textbaserade filhanterare:

Grafiska filhanterare:

Grafiska 3D-filhanterare: