Fibonaccipolynomen är en polynomföljd som kan ses som en generalisering av Fibonaccital och definieras av

De första fibonaccipolynomen är:

Värdet av det n:te fibonaccipolynomet för x = 1 är lika med det n:te fibonaccitalet.

IdentiteterRedigera

Några identiteter för Fibonaccipolynomen är

 
 

Fibonaccipolynomen kan skrivas i sluten form som

 

där

 

är lösningarna (i t) av

 

Genererande funktionRedigera

 

Se ävenRedigera