Feriebarn är barn från städer och tätorter som svenska feriebarnsorganisationer har placerat i enskilda familjer på landet.[1] Vistelsen i feriehem har varit en i förväg tidsbestämd sommarvistelse. I regel har feriebarn varit mellan 3 och 14 år, men även yngre barn har som sänts iväg till feriehem. Ett annat vedertaget uttryck i samma betydelse som feriebarn är sommarbarn.

I Danmark och i Frankrike började man sända ut feriebarn från huvudstäderna till familjer på landet under andra halvan av 1800-talet. De första svenska feriebarnsorganisationerna startade vid sekelskiftet 1900 och under hela förra seklet fanns både privata och kommunala feriebarnsorganisationer som ordnade feriehem för städernas barn. I början av 2000-talet förekommer att privata och kommunala krafter ordnar svenska feriehemsplaceringar för barn från andra länder. [2]


Källor redigera

  1. ^ Feriebarn. Nordisk familjebok, 3:e upplagan, 1927. sid. 249 
  2. ^ Ljungdahl Zackrisson, Barbro (2012). Feriebarnets århundrade. Stockholmia. sid. 23 

Se även redigera