Ferdinand Flintén (även känd som Merkurius Månberg i tidig översättning, samt Hippolytos Calystén i modern översättning) är en seriefigur som medverkar i Tintin-albumet Den mystiska stjärnan av Hergé. Figuren gör debut på sida 4 i albumet. Flintén är en självupptagen och temperamentsfull professor som arbetar med astronomi på ett observatorium och är troligen av belgisk nationalitet.

Flintén blir bekant med Tintin när Tintin besöker honom i syfte att få reda på mer om den oroväckande värmeböljan samt upptäckten av en förbryllande stjärna på natthimlen. Flintén uppvisar även stor kunskap om zoologi. Tillsammans med Tintin och sin hunsade assistent talar de om den nya stora stjärnan som de betecknar som ett stort eldklot. Efter att ha låtit sin assistent göra omfattande uträkningar och analyser av eldklotets sammansättning inser han slutligen att han (egentligen hans assistent) har upptäckt ett nytt grundämne som han förstås döper till flintenium. Han väljer att fira upptäckten genom att skicka iväg sin assistent för att köpa sega gubbar för två kronor.

Flintén tar initiativ till en vetenskaplig expedition till Norra ishavet, dit han tar med sig Paul Cantonneau för att undersöka grundämnet närmare efter att eldklotet har kolliderat med jorden. Efter ett stort pressuppbåd lämnar Flintén hamnen på fartyget Aurora vars befäl innehas av kapten Haddock. På Aurora möter han den före detta arbetskamraten Pythagoras. I likhet med de andra professorerna upplever han en omfattande sjösjuka till följd av det hårda vädret till sjöss. Efter vissa komplikationer i Reykjavik lyckas Flinténs expedition komma först till den mystiska stjärnan och bärgar en bit av den nya okända metallen för ytterligare studier.

Flintén dyker bara upp i Den mystiska stjärnan. Men Hergé och hans medarbetare hade planer på att återanvända honom till Månen tur och retur. Hans roll byttes dock ut mot Frank Wolff.

Den mystiska stjärnan blev emellertid film av Belvision. Där ersatte de honom med den mer kända seriefiguren Karl Kalkyl.