Femtedomen (fimtardómr; modern isländska fimmtardómur[1]) var en år 1004 eller 1005 på Island inrättad högsta domstol för hela ön. Namnet kommer av att landet sedan tidigare var indelat i fyra fjärdingar med var sin särskilda domstol (fiórðungsdómr) på alltinget. Till femtedomen hänsköts sådana mål som överklagats från fjärdingsdomarna eller som inte kunnat avgöras där på grund av ledamöternas oenighet. I vissa svårare mål kunde femtedomen också vara första och enda instans.

Antalet ledamöter av femtedomen var 48, men av dessa behövde endast 36 döma i varje enskilt mål. Sex ledamöter fick utmönstras av käranden och sex av svaranden; detta för att undvika att domstolen skulle bli partisk.

Femtedomen inrättades av lagsagesmannen Skapte Toroddsson (Skapti Þóroddsson), på inrådan av den från Njals saga kände hövdingen Njal Torgeirsson (Njáll Þorgeirsson).

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ ”Hæstiréttur Ìslands”. Arkiverad från originalet den 28 september 2007. https://web.archive.org/web/20070928092607/http://www.haestirettur.is/control/index?pid=423. Läst 27 maj 2009.