Femårsberättelser för Stockholms stad

Femårsberättelser för Stockholms stad, egentligen Öfverståthållareembetets underdåniga berättelse för Stockholms stad, är den allmänna benämningen på de femårsberättelse över länets, eller detta fall Stockholms stads, ekonomiska tillstånd, som landshövdingen, eller i detta fall överståthållaren, efter utgången av varje femårsperiod sände in till regeringen och därefter trycktes av Statistiska centralbyrån (Bidrag till Sveriges officiella statistik. Litt. H.)

FörteckningRedigera

Alla berättelserna har digitaliserats av Statistiska Centralbyrån och finns tillgängliga i fulltext.

Den äldre serienRedigera

Den yngre serienRedigera

ReferenserRedigera