Femårsberättelser för Göteborgs och Bohus län

Femårsberättelser för Göteborgs och Bohus län, egentligen K. M:ts befallningshafvandes femårsberättelser i Göteborgs och Bohus län, är den allmänna benämningen på de berättelser över länets ekonomiska tillstånd, som landshövdingen efter utgången av varje femårsperiod sände in till regeringen och därefter trycktes av Statistiska centralbyrån (Bidrag till Sveriges officiella statistik. Litt. H.)

FörteckningRedigera

Alla berättelserna har digitaliserats av Statistiska Centralbyrån och finns tillgängliga i fulltext.

Den äldre serienRedigera

Den yngre serienRedigera

ReferenserRedigera